การชำระเงิน

เพื่อความสะดวกของลูกค้า บริษัทฯ ได้มีบริการหลากหลายรูปแบบให้เลือกดังต่อไปนี้

ชำระด้วยเงินสด ณ วันส่งสินค้า สำหรับการจัดส่งสินค้าโดยเจ้าหน้าที่  บริษัทและ ลูกค้าที่อยู่ในเขต กรุงเทพฯ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท จำกัด

แคชเชียรเช็ค หรือ เช็คเงินสด  สั่งจ่าย " บริษัท จำกัด "

Credit Card

ยืนยันการโอนเงินโดยส่งเอกสารมาที่ sales@lowpricesystem หรือ โทรแจ้ง 02-2472240 Fax. 02-2472241